Hindu Matiya Patidar Samaj Inc.


 ANJU DILIP PATEL– PRESIDENT

PRAVIN PRANAV – TREASURER

MAYA PATEL– SECRETARY

KIRAN DAHYA

KANTILAL PATEL

BHIKHUBHAI U. PATEL

PUSHPABEN PATEL

HARIVADANBHAI PATEL

SHIRISH DAYAL

NEETA DAYAL

JYOTI DILIP PATEL

BHARTI SURESH PATEL

TEJAS PATEL

 

HMPS Foundation


BHIKHUBHAI U. PATEL – CHAIRMAN

DAHYABHAI L. PATEL – TREASURER

MAGANBHAI N. PATEL – VICE CHAIRMAN

NATUBHAI PATEL – SECRETARY

KANTIBHAI C. PATEL

SHIRISHBHAI H. PATEL

AMRATBHAI K. PATEL

JAYANTIBHAI M. PATEL

PARBHUBHAI N. PATEL

DINUBHAI D. PATEL

SHIRISH DAYAL